Shortlink

Kinderbijslag algemeen

Kinderbijslag is een toeslag die je kunt krijgen als je kinderen hebt. Het is een soort vergoeding waarmee je de kinderen kunt onderhouden. Het is vaak geen vetpot, maar je krijgt een vast bedrag per maand of per kwartaal op je rekening gestort per kind. Aan de hand van dat bedrag kun je wat voor de kinderen kopen, te denken aan kleding.

De kinderbijslag kan ook worden ingezet om de kinderen in de dagelijkse levensbehoefte te voorzien. De kinderbijslag kan gezien worden als een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor de opvoeding en de verzorging van kinderen. Dit bedrag is er voor kinderen tot achttien jaar. Het is niet vanzelfsprekend dat alle ouders kinderbijslag krijgen, dit krijg je namelijk als je voldoet aan de eisen van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Momenteel is men bezig om de kinderbijslag voor kinderen in het buitenland te gaan beperken.

In Nederland hebben veel mensen recht op kinderbijslag. Je kunt zelf een formulier in gaan vullen als je kind geboren is en dan wordt er bij de gemeente aangifte gedaan van de geboorte van je kind. Dit wordt gedaan bij de Sociale Verzekeringsbank. Je krijgt van hen dan een brief waarbij staat aangegeven dat je kinderbijslag aan kunt vragen. Je kunt dan via de website de kinderbijslag aanvragen, je kunt de papieren ook thuisgestuurd krijgen en het aanvraagformulier dan invullen. Als je dat hebt gedaan dan wordt het allemaal in zijn werk gezet word je op de hoogte gehouden van hoeveel kinderbijslag jij daadwerkelijk gaat krijgen. Als je meerdere kinderen hebt kun je ook voor hen kinderbijslag aanvragen, je hebt als ouder in Nederland recht op kinderbijslag en daarom is het goed om jezelf hier in te gaan verdiepen.