Shortlink

Kinderbijslag algemeen

Kinderbijslag is een toeslag die je kunt krijgen als je kinderen hebt. Het is een soort vergoeding waarmee je de kinderen kunt onderhouden. Het is vaak geen vetpot, maar je krijgt een vast bedrag per maand of per kwartaal op je rekening gestort per kind. Aan de hand van dat bedrag kun je wat voor de kinderen kopen, te denken aan kleding.

De kinderbijslag kan ook worden ingezet om de kinderen in de dagelijkse levensbehoefte te voorzien. De kinderbijslag kan gezien worden als een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor de opvoeding en de verzorging van kinderen. Dit bedrag is er voor kinderen tot achttien jaar. Het is niet vanzelfsprekend dat alle ouders kinderbijslag krijgen, dit krijg je namelijk als je voldoet aan de eisen van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Momenteel is men bezig om de kinderbijslag voor kinderen in het buitenland te gaan beperken.

In Nederland hebben veel mensen recht op kinderbijslag. Je kunt zelf een formulier in gaan vullen als je kind geboren is en dan wordt er bij de gemeente aangifte gedaan van de geboorte van je kind. Dit wordt gedaan bij de Sociale Verzekeringsbank. Je krijgt van hen dan een brief waarbij staat aangegeven dat je kinderbijslag aan kunt vragen. Je kunt dan via de website de kinderbijslag aanvragen, je kunt de papieren ook thuisgestuurd krijgen en het aanvraagformulier dan invullen. Als je dat hebt gedaan dan wordt het allemaal in zijn werk gezet word je op de hoogte gehouden van hoeveel kinderbijslag jij daadwerkelijk gaat krijgen. Als je meerdere kinderen hebt kun je ook voor hen kinderbijslag aanvragen, je hebt als ouder in Nederland recht op kinderbijslag en daarom is het goed om jezelf hier in te gaan verdiepen.

Shortlink

Kinderbijslag berekenen

Als je kinderen hebt, is het goed dat je gaat kijken naar de kinderbijslag. Je hebt als je kinderen hebt recht op kinderbijslag. Als je wilt weten hoeveel kinderbijslag je kunt krijgen dan moet je de kinderbijslag berekenen. Aan de hand van een aantal gegevens kun je de kinderbijslag zelf gaan berekenen. Het is niet meteen te zeggen hoeveel kinderbijslag je gaat krijgen. Dit is namelijk afhankelijk van de leeftijd van een kind, maar ook van de woonsituatie van het kind.

Als je meerdere kinderen hebt, heb je ook recht op meer kinderbijslag. Geef daarom altijd duidelijk aan hoe de woonsituatie is en hoe oud de kinderen zijn zodat je de juiste kinderbijslag kunt berekenen. Als er wijzigingen zijn in de gezinssituatie is het belangrijk dat dit wordt doorgegeven. Dit kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de kinderbijslag. Wijzigingen dien je altijd door te geven aan de SVB. Het kan zijn dat kinderen vanaf zestien jaar niet meer thuis wonen, dit is dan een wijziging die op tijd moet worden doorgegeven. Ook moet worden aangegeven welke opleiding een kind doet en of dat een kind eigen inkomsten heeft.  Dit zijn namelijk allemaal aspecten waardoor de hoogte van de kinderbijslag kan veranderen.

Er zijn ook uitzonderingen bij het aanvragen van kinderbijslag. Als je een gehandicapt kind hebt maak je namelijk veel meer kosten dan bij een kind zonder beperking. Het zou daarom kunnen zijn dat je extra geld krijgt op je rekening voor onvoorziene omstandigheden. Er zijn ook wijzigingen als je kind tijdelijk uit huis wordt geplaatst. Geef daarom wijzigingen altijd op tijd door zodat de kinderbijslag hier direct op kan worden aangepast. Aan de hand van een schema kun je zelf bekijken hoeveel kinderbijslag je kunt krijgen voor jouw kinderen, maar wacht altijd op het definitieve formulier waarop staat hoeveel je daadwerkelijk iedere maand gaat krijgen per kind.

Shortlink

Kinderbijslag aanvragen

Met kinderen is het belangrijk dat je gaat kijken naar kinderbijslag aanvragen. Er zijn een aantal manieren waarop je de kinderbijslag aan kunt vragen, het beste wat je kunt doen is zorgen dat je eerst alle gegevens bij de hand hebt van jezelf om de kinderbijslag aan te kunnen vragen.

Het aanvragen van kinderbijslag kan als je voldoet aan de eisen die in de wet staan beschreven. Allereerst dien je een kind aan te geven als deze is geboren. Je moet de geboorte van een kind zelf aan de SVB door gaan geven als je niet in Nederland woont, maar ook wanneer de kinderen in Nederland wonen of werken en wanneer een kind geadopteerd is. Als je binnen een maand geen aangifte hebt gedaan van geboorte dan moet je ook zelf je kind aangeven bij de SVB om de kinderbijslag in gang te kunnen zetten. Als je nog een kind krijgt hoef je niet nogmaals de procedure van kinderbijslag aanvragen te doorlopen, het gaat dan automatisch. Je krijgt wel een brief met dat de situatie gewijzigd is en dat je meer geld krijgt, het voordeel is dat het allemaal automatisch wordt geregeld en het kost je dus geen extra tijd omdat je gegevens al bij de SVB bekend zijn.

Ben je in verwachting? Kijk dan nu alvast hoe dat je de kinderbijslag aan kunt vragen, zorg er voor dat je de baby binnen een maand bij de gemeente aan gaat geven en het wordt allemaal in gang gezet. Door middel van brieven word je op de hoogte gehouden van de stand van zaken en wordt de kinderbijslag op je rekening gestort. Dit wordt iedere maand gedaan en zo kun je de kinderen voorzien van goed opvoedmiddelen en verzorgingsproducten.